انواع فلاشر تابلو LED

فلاشر ۴ کانال

 
فلاشر ها
شرکت مشاوران تبلیغاتی طیبی فلاشر های مختلف با آمپر بالا و دارای برد و قطعات الکترونیکی باکیفیت به بازار عرضه نموده است.این نوع فلاشر ها مورد استقبال بسیاری از مشتریان قرار گرفته است .
مزیا ی فلاشر ها :
دارای کلید تنظیم دل خواه رقص نور با رقص نور های متنوع
دارای کلید جهت تغییر سرعت و افکت
دارای بیش از 20 ...

فلاشر ۳ کانال

  
فلاشر ها
شرکت مشاوران تبلیغاتی طیبی فلاشر های مختلف با آمپر بالا و دارای برد و قطعات الکترونیکی باکیفیت به بازار عرضه نموده است.این نوع فلاشر ها مورد استقبال بسیاری از مشتریان قرار گرفته است .
مزیا ی فلاشر ها :
دارای کلید تنظیم دل خواه رقص نور با رقص نور های متنوع
دارای کلید جهت تتغییر سرعت و افکت
دارای بیش ...

فلاشر ۲ کانال

 فلاشر ها
شرکت مشاوران تبلیغاتی طیبی فلاشر های مختلف با آمپر بالا و دارای برد و قطعات الکترونیکی باکیفیت به بازار عرضه نموده است.این نوع فلاشر ها مورد استقبال بسیاری از مشتریان قرار گرفته است .
مزیا ی فلاشر ها :
دارای کلید تنظیم دل خواه رقص نور با رقص نور های متنوع
دارای کلید جهت تتغییر سرعت و افکت
دارای بیش از 20 افکت ...